• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Maandag 17 januari 2011, ruim 7 maanden na zijn aanstelling, kwam D66 wethouder Peeters dan eindelijk met ”zijn” plan van aanpak met betrekking tot het onderwijs in Almere. Dit werd als het Ei van Columbus gepresenteerd aan de pers maar echt concrete maatregelen zijn er niet in te vinden. De gemeenteraad, de scholen en andere belanghebbenden worden pas volgende week geïnformeerd. Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht lijkt de focus van Peeters meer gericht op politiek gewin dan op de kwaliteit van het basisonderwijs.

Dat blijkt ook uit de betreurenswaardige inhoud van het plan van de wethouder. In de eerste plaats ontbreekt in de analyse van de problematiek het onstuimig groeiende aantal zwarte scholen in Almere. Typisch zo'n bestuurder met meel in de mond die de problemen niet durft te benoemen. Aan de oplossingkant wordt wederom veel verantwoordelijkheid neergelegd bij de schoolbesturen, terwijl die volgens de PVV medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat 1 op de 3 basisscholen (32%!!!) in Almere zwak of zeer zwak is. Landelijk is ongeveer 7% van de  scholen zwak.

Daarnaast worden ouders opgeroepen om meer te doen met hun kinderen maar het dwingende karakter om taalachterstanden in te lopen ontbreekt. Weekendonderwijs, zomerscholen en verlengde onderwijstijd zijn bestaande situaties dus is geen nieuw beleid. Daarnaast ontbreekt de verplichting om hieraan deel te nemen bij achterstand. Wel wordt er maar liefst € 100.000,-- gereserveerd voor het drukken van foldertjes. Daar is natuurlijk niemand mee geholpen.

Het ziet er wel naar uit dat onze oproep om de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in de prullenbak te gooien effect heeft gesorteerd want dit waardeloze document, opgesteld met een grote PvdA inbreng, wordt gelukkig niet meer genoemd. Als gevolg van deze LEA is de rol van de gemeenteraad steeds meer beperkt, terwijl naar de mening van PVV juist een grotere contrôle gewenst is. Het moet duidelijk zijn voor alle betrokkenen dat opnieuw falen niet acceptabel is, anders is een volgende generatie Almeerse kinderen de dupe van onnodig zwak onderwijs.

Wethouder Peeters heeft zich ten doel gesteld te bereiken dat Almere in 2014 geen zwakke scholen meer kent. De PVV heeft grote twijfels of dit halfslachtige plan dat gaat bewerkstelligen en zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Chris Jansen

Nieuw PVV talent gezocht!

De PVV Almere zoekt nieuw talent voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ben jij geïnteresseerd om mee te doen, meld je dan ook aan op het onderstaand mailadres; Meld je aan op het volgende mailadres [email protected].

 

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @OmroepFlevoland: Het veiligheidsplan voor de Floriade in Almere moet 100 procent aan de eisen voldoen om het evenement te kunnen openen…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: De grens van het fatsoen wordt overschreden als je je gezicht niet laat zien in ons parlement vanwege islamitisch impe…

by Toon van Dijk

 

twitter