Almere, 16 april 2012

Geachte gemeenteraadsleden,

Tijdens de Politieke Markt van 12 april jl. is het voorstel voor de studiereis van onze raad in september a.s. behandeld. Voorgesteld wordt om twee dagen naar  Hamburg te gaan. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat meerdere fracties bezwaren hebben tegen dit reisplan. De PVV zet haar bezwaren in deze brief nog eens duidelijk uiteen.

De reis gaat € 31.000,-- kosten. De belastingbetaler draait daar voor op. Dat is alleen te verantwoorden als onomstotelijk aantoonbaar is dat met deze reis een onmiskenbaar voordeel behaald kan worden voor de stad Almere en de mensen die er wonen. De PVV ziet die voordelen niet. Verre van dat.

Tijdens de reis zal een pakhuiscomplex in de haven van Hamburg worden bezocht. Almere heeft geen vergelijkbare haven. Dit onderdeel van de reis beoogt ons iets duidelijk te maken over groeimogelijkheden van een stadscentrum. Groei is naar de mening van de PVV echter geen prioriteit voor Almere. Voor de PVV zijn de problemen in de bestaande stad prioriteit. Wat ons betreft heeft dit programmapunt dan ook voornamelijk een toeristisch karakter en draagt het niet bij aan de oplossing van problemen waar de bewoners van onze stad mee te maken hebben.

Ook is er een bezoek aan een autoloos wijkje gepland. Als wijkbewoners dit soort projecten willen initiëren, dan is dat hun goed recht. Dergelijke initiatieven zijn echter om de hoek te vinden. We hoeven niet naar Hamburg om dat te bestuderen. Amsterdam heeft ze en sterker nog: De Buitenkans in Almere Buiten is een door de bewoners zelf geïnitieerd woonproject met een gemeenschappelijke parkeerplaats aan de rand waardoor de woonomgeving zelf autovrij is. Het bestaat al in Almere en er is dus geen enkele noodzaak hiervoor naar Hamburg te reizen.

Er wordt voorts melding gemaakt van de omstandigheid dat de Hamburgse economie in opkomst is. Dat is leuk voor Hamburg maar wat hebben wij hieraan? En wat draagt een bezoek aan Hamburg bij aan de verdere vaststelling van dit feit of aan de economische ontwikkeling van Almere?

Verder zou het volgens het voorstel goed zijn om te zien hoe een meertje in de stad gebruikt kan worden. Hamburg schijnt zo’n meertje te hebben, vergelijkbaar met het Weerwater in Almere. We hebben de afgelopen tijd van B&W al meerdere ‘stalenwaaiers’ gekregen, waaruit blijkt dat er  vergevorderde ideeën bestaan voor de toekomstige invulling van het Weerwater. Het ontgaat de PVV fractie wat nu de toegevoegde waarde is van een bezoek aan het stadsmeer in Hamburg. Is het nu de bedoeling dat we allemaal tot andere inzichten komen waarmee al dat werk voor niets was of gaan we er heen om bevestigd te krijgen wat we toch al wisten?

De bijlage bij het raadsvoorstel maakt verder nog melding van ‘groene initiatieven’, ‘interculturele aspecten’ en ‘ inspelen op klimatologische veranderingen’. Wij vertellen u geen geheim dat dit soort quatsch door ons gezien wordt als links hobbyisme waar de Almeerse burger in deze crisistijd echt helemaal niets aan heeft.

Opvallend is dat het programma geen enkele aandacht besteedt aan de grote problemen waar Almere mee te maken heeft, zoals probleemwijken, veiligheid, immigratieproblematiek of stedelijke bereikbaarheid.

De slotsom van onze fractie is dat het ondernemen van deze studiereis naar de Almeerse burgers niet te verantwoorden is. De voorgenomen reis heeft hoofdzakelijk een recreatief karakter, draagt op geen enkele wijze bij aan het verrichten van ons raadswerk en verhoudt zich op geen enkele wijze tot de specifieke Almeerse situatie. De Almeerder heeft niets aan een Almeerse gemeenteraad die in Hamburg zit.

De PVV verzoekt u allen dan ook met klem nee te zeggen tegen het voorliggende voorstel. In plaats daarvan stelt de PVV voor als raad de studiedag te besteden aan de problemen in Almere. We kunnen alleen resultaat bereiken als we willen zien wat de problemen zijn en hoe we deze kunnen oplossen. Er zijn wijken in Almere zoals de Staatsliedenwijk, de Bouwmeesterbuurt en de Molenbuurt waar relatief veel bijstandsafhankelijkheid is, waar veel politie inzet is en waar de schooluitval hoog is. Er zitten ook in Almere ouderen in sociaal isolement. Laten we daar als raad een dag aandacht aan besteden. Dat kost vrijwel niets en we zijn met de Almeerders in Almere in plaats van met bier en een bockwurst in Hamburg.

Met vriendelijke groet,

Fractie PVV

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter