Wethouder Duivesteijn van de PvdA wil, voor hij vertrekt naar de Eerste Kamer, Almere door een nieuwe huisvestingsverordening met nog meer problemen opzadelen. Door de loting en de uitgebreide urgentieregeling zullen allerlei probleemgevallen uit de regio, waartoe ook Amsterdam behoort, voorrang krijgen boven de gewone Almeerse woningzoeker. Dat is onbestaanbaar volgens Marissa Visser van de PVV fractie Almere.

De PvdA wethouder zet de deur wagenwijd open met het kennelijke doel om zoveel mogelijk PvdA stemmers naar Almere te halen. Dat zal Almere niets goeds brengen. Bovendien is het een volstrekt onbegrijpelijke regeling waarvoor de wethouder maar liefst drie kwartier nodig had om uit te leggen hoe het werkt. En nog is er vrijwel niemand overtuigd. De nieuwe verordening is in geen enkel opzicht een verbetering en wat de PVV betreft kan het voorstel linea recta de prullenbak in.

Tot overmaat van ramp zal deze bureaucratische geldverslindende nieuwe regeling geen lang leven beschoren zijn omdat iedereen het er over eens is dat de verordening in strijd is met de nieuwe huisvestingswet die binenkort van kracht wordt. De PVV kiest voor de Almeerse woningzoeker en zal zich verzetten tegen de nieuwe verordening.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @ongehoordnedtv: Dat ik nog eens mocht meemaken dat een veiligheidsdienst op journalisten wordt afgestuurd, vind ik een algeheel dieptep…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @steekaan: Oké je verhoogd als monopolist de prijs met bijna 100% procent. Er is geen keuze/concurrentie en het geldt voor een jaar terw…

by Toon van Dijk

 

twitter