Op verzoek van de PVV en Leefbaar Almere is een extra raadsvergadering ingelast om wethouder Visser ter verantwoording te roepen over de wijze waarop de wethouder de raad heeft geïnformeerd met betrekking tot de 12 miljoen die besteed gaan worden aan de verhuizing van het Werkplein naar het stadhuis. De wethouder stelt dat die verhuizing noodzakelijk is omdat het Werkplein niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. De PVV betwist dit en wordt in die opvatting gesteund door het ministerie van Sociale Zaken dat te kennen heeft gegeven dat het Werkplein in Almere volledig voldoet aan de gestelde eisen.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @ongehoordnedtv: Dat ik nog eens mocht meemaken dat een veiligheidsdienst op journalisten wordt afgestuurd, vind ik een algeheel dieptep…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @steekaan: Oké je verhoogd als monopolist de prijs met bijna 100% procent. Er is geen keuze/concurrentie en het geldt voor een jaar terw…

by Toon van Dijk

 

twitter