Wethouder Scholten heeft de raad in Almere gevraagd goedkeuring te verlenen aan het plan om de Veiligheidsexpo te vestigen in het pand van het voormalige Dooworld aan het Schipperplein. Waar alle overige fracties zich eensgezind achter de plannen van de wethouder scharen, heeft de PVV fractie forse kritiek op de schamele informatie en belabberde financiële onderbouwing van de plannen van wethouder Scholten.

Het ondernemersplan dat als geheim stuk aan de raadsleden ter inzage werd gegeven omvatte niet meer dan 1 A'4tje tekst. De aannames die door de wethouder worden gedaan lijken helemaal nergens op gebaseerd. Er wordt op basis van 'een schatting van het museum' uitgegaan van 50.000 bezoekers per jaar maar waar dat getal vandaan komt is onduidelijk. Als die aantallen niet worden gehaald wordt er direct verlies gedraaid. En dan wordt er natuurlijk weer bij de belastingbetaler aangeklopt om de expo met subsidies overeind te houden. Ook zou de komst van de expo 'een belangrijke stimulans zijn voor andere organisaties en bedrijven op het gebied van veiligheid om zich in Almere te vestigen'. Daar is echter helemaal geen onderzoek naar gedaan en het is dan ook niet meer en minder dan een verkooppraatje voor de raad. Voor de PVV is dat onvoldoende.

Ook de feitelijke invulling van de expo is tot heden volstrekt onduidelijk gebleven. Tijdens de presentatie op 31 maart jl. bezwoer de wethouder dat het meer dan een museum zal worden maar het bleef ten enenmale onduidelijk wat de expo nu echt succesvol moet maken. Er werd niets gezegd over de concrete invulling van interactiviteit, multimedia en virtuele producten. Het pand aan het Schipperplein is niet bijzonder groot dus grote spectaculaire attracties zullen lastig te realiseren zijn. De consument is kritisch vandaag de dag dus wil de expo 50.000 bezoekers gaan trekken, dan moet het wel bijzonder zijn.

De PVV is voorstander van een goede invulling van het Schipperplein. Om een oordeel te kunnen vellen over dit plan zou de wethouder echter met meer en duidelijkere informatie moeten komen. Daar heeft de PVV om gevraagd maar duidelijke antwoorden met harde cijfers bleven uit. Nu resten twijfels over de financiele haalbaarheid en bij twijfels zegt het spreekwoord niet in te halen. Het Schipperplein kan niet nog een faillissement gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @ongehoordnedtv: Dat ik nog eens mocht meemaken dat een veiligheidsdienst op journalisten wordt afgestuurd, vind ik een algeheel dieptep…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @steekaan: Oké je verhoogd als monopolist de prijs met bijna 100% procent. Er is geen keuze/concurrentie en het geldt voor een jaar terw…

by Toon van Dijk

 

twitter