• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

Bij de beantwoording op 6 september jl. van de door de PVV gestelde schriftelijke vragen over de kwestie Eurocommerce werden de raadsleden na de openbare bespreking door wethouder Visser in beslotenheid en onder geheimhouding aanvullend geïnformeerd.

De geheimhouding was naar zeggen van de wethouder noodzakelijk omdat er een strafrechtelijk onderzoek gaande was in verband met vervalste handtekeningen van Almeerse gemeentefunctionarissen op garantstellingen en huurcontracten. Nu doet de wethouder echter in de media tal van uitlatingen over deze kwestie zodat er van uit gegaan dient te worden dat de betreffende informatie niet langer geheim is. Dat werpt de vraag op of het genoemde strafrechtelijk onderzoek inmiddels is afgerond en wat daarvan de conclusies zijn.

De PVV fractie wil verder volledig geïnformeerd worden over wat er nu allemaal speelt rond dit dossier. Voor de hand liggende vragen zijn of derden de gemeente in rechte zullen aanspraken op de vermeende garanties. En kan inderdaad, zoals de wethouder in de media suggereert, voor de volle 100% worden uitgesloten dat er namens de gemeente handtekeningen zijn geplaatst. Bovendien is het tijd dat de raad op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van de taxaties van het onroerend goed dat de gemeente als zekerheid voor het aan Eurocommerce gegeven krediet heeft bedongen.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @ongehoordnedtv: Dat ik nog eens mocht meemaken dat een veiligheidsdienst op journalisten wordt afgestuurd, vind ik een algeheel dieptep…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @steekaan: Oké je verhoogd als monopolist de prijs met bijna 100% procent. Er is geen keuze/concurrentie en het geldt voor een jaar terw…

by Toon van Dijk

 

twitter