• foto2

Op initiatief van Annette Raijer heeft de gemeenteraad gisteren de noodzaak van een toerisme- en recreatienota besproken. De PVV heeft de laatste tijd herhaaldelijk signalen ontvangen van ondernemers dat er geen enkel beleid is voor de toeristische sector.

Terwijl omringende gemeenten zoals Lelystad, Dronten en Zeewolde het nut van een dergelijke nota wel goed weten in te schatten ontbeert Almere dus beleid op het gebied van toerisme. De gemeente Almere grossiert ondertussen wel in het produceren van vrijblijvende visies waarin het onderdeel toerisme en recreatie wordt ontweken. Er werd tijdens de behandeling ingesproken door de Stichting Leisure Belang en daaruit bleek te meer de noodzaak van een krachtig beleid op het gebied van toerisme en recreatie.

De wethouder liet zich echter al vrij snel ontvallen geenszins van plan te zijn om beleid te maken maar in plaats daarvan een vrijblijvende agenda wil opstellen of aan het opstellen is. Ook zou hij geen ambtenaren hebben om het beleid te maken. Dat is een gemiste kans want een degelijke beleidsnota is een fundament waarop ondernemers in de sector verder kunnen bouwen. De PVV ziet die noodzaak wel en daarom zal er ook een motie worden ingediend. Het is voor ondernemers in de toeristische sector te hopen dat de raad in meerderheid inziet dat dit beleid noodzakelijk is.  

Vacature

Flyer website

Verkiezingsprogramma 2014

poster-almere-stad-van-de-vrijheid

PVV tweets

 

twitter

We hebben 18 gasten en geen leden online