• TK Banner Oproep Vekiezingen

Wethouder Mark Pol deed gisteren bij de bespreking van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) een opmerkelijke uitspraak. Hij liet weten dat hij niet verwacht dat er bij de subsidieaanvraag voor de Floriade een beroep op de hardheidsclausule hoeft te worden gedaan.

De Floriade zal ca. € 80 miljoen gaan kosten. Waarschijnlijk wordt dat veel meer. € 10 miljoen daarvan wordt in de plannen gedekt door geld dat de provincie Flevoland verstrekt. Dat geld komt uit IFA. Op dit moment zitten we in de tweede tranche van IFA. Dat wordt IFA 2 genoemd. IFA 2 heeft een toetsingskader dat de regels geeft waaraan een project moet voldoen wil het in aanmerking komen voor subsidiering vanuit IFA 2. In dat toetsingskader is onder "vereisten in relatie tot de uitvoering van het project" te lezen:

"De startdatum van het project ligt tussen 1 april 2011 en 31 december 2015. Het project moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 36 maanden vanaf de startdatum van het project, maar uiterlijk op 31 december 2017 zijn afgerond". 

Het is volstrekt duidelijk dat de Floriade niet aan deze eis voldoet. De Floriade is immers pas afgerond aan het eind van de zomer van 2022 en zal bovendien niet binnen 36 maanden na de start zijn afgerond als de startdatum tussen 1 april 2011 en 31 december 2015 ligt. Het toetsingskader voorziet in een hardheidsclausule maar daar zal dus volgens wethouder Pol geen beroep op worden gedaan. 

Er is ook een derde tranche (IFA 3). Deze loopt van 2016 tot 2020. De Floriade valt dus helemaal niet binnen de looptijd van het hele investeringsprogramma en toch wordt er 10 miljoen euro uit geplukt voor de Floriade. Dat noemen we dus creatief boekhouden. Er staan ons ongetwijfeld allemaal trucs te wachten om dit recht te breien. 

Het is voor de PVV volstrekt duidelijk dat de dekking voor de financiering van de Floriade van losse toezeggingen aan elkaar hangt en op los zand is gebouwd. Dat doet vrezen voor de toekomst.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter