• TK Banner Oproep Vekiezingen
 
Gisteren heeft de gemeenteraad de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheidssituatie in Almere besproken met de burgemeester. Uit de cijfers over het eerste half jaar van 2013 blijkt dat de woninginbraken explosief aan het stijgen zijn in Almere. De drugsoverlast, voornamelijk door hennepkwekerijen, loopt schrikbarend op. En ook het percentage roofovervallen stijgt weer hard. Het Spoorbaanpad kan beter omgedoopt worden tot het Roofbaanpad gezien het aantallen overvallen die er plaatsvinden.
 
De oplossingen die het College aandraagt zorgen er vooral voor dat de verantwoordelijkheden bij burger komen te liggen. Een subsidiepotje om van je huis een burcht te maken, hondenbezitters die op patrouille door de wijk mogen, en flyer in de bus als er ingebroken is. In plaats van de bekende groepen in de Almeerse samenleving hard aan te pakken die deze overlast en criminaliteit veroorzaken. Wat de PVV betreft is dit een halfzachte aanpak die op papier er mooi uit ziet maar in de realiteit niks doet aan het steeds verder groeiende gevoel van onveiligheid dat onder de Almeerse burgers leeft.
 
"Het kan niet zo zijn dat de burgemeester de meeste acties bij de burgers legt, en zelf amper iets onderneemt", aldus raadslid Gommers. "Het continu verschuilen achter of de politie, of Justitie met de dooddoener: we gaan er niet over, is te zot om los te lopen! Het wordt tijd dat het gespuis van straat wordt gehaald, en vooral van straat BLIJFT."
 
De burgemeester staat aan het hoofd van veiligheidsdriehoek in de gemeente, en is daarmee eindverantwoordelijk voor de veiligheid in de stad. De PVV verwacht dan ook dat de burgemeester met harde hand optreedt en zonder dralen de bestrijding van misdaad en criminaliteit door de politie ter hand neemt.
 
Want een ding is duidelijk. De huidige maatregelen werken niet. En de cijfers bewijzen het.

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter