• TK Banner Oproep Vekiezingen

De raadsleden van de Almeerse gemeenteraad werd onlangs gevraagd een bijdrage te leveren voor een boek met persoonlijke verhalen van de leden van de raad over de toekomst van onze stad. Navraag van de PVV leerde dat dit boek tussen de € 5.000,-- en € 15.000,-- zal gaan kosten.

Het lijkt of de politieke elite maar niet wil begrijpen in welke situatie veel van onze stadsgenoten verkeren. Baan kwijt, inkomen weg en iedere dag zorgen of de kinderen wel eten kunnen krijgen. En wat doet de Almeerse gemeenteraad? Die eet en borrelt iedere week op kosten van de Almeerse burgers en besluit nu ook nog een zelfverheerlijkingsboekje uit te gaan geven met wat toekomstsprookjes van de stad. Het mag dus voor zich spreken dat de PVV heeft bedankt voor deelname aan dit project. Dan wordt het boek in ieder geval minder dik en hopelijk goedkoper.

 

Boekwerk Almere 2033
 
 
De raad heeft in de vorige periode een boek laten verschijnen onder de Titel “Almere 2030” met persoonlijke verhalen van de leden van de raad over de toekomst van onze stad. Klik hier om het boek Almere 2030 te bekijken. 

Het beeld uit die verhalen is niet alleen benut bij diverse ontwikkelingen, maar heeft ook in de jaren daarop met regelmaat zeer waarderende reacties opgeleverd. Dat heeft het presidium er toe gebracht ook deze raad uit te nodigen het persoonlijke verhaal over Almere 2033 te schrijven. Aangevuld met associatieve beelden zo u dat wenst.

De afgelopen studiedagen hebben ook in het teken gestaan van het te schrijven boek.

Afgesproken is dat ieder raadslid in de gelegenheid is gesteld een verhaal aan te leveren. 

Aangezien dat geen dagelijks kost is, bestaat er de gelegenheid om ondersteuning te krijgen bij het schrijven van de tekst. Dat kan in de persoon van Ida Stroosnijder (tekstschrijver) De ondersteuning kan bestaan uit:

       a. een telefonisch interview op basis waarvan de tekst wordt
           samengesteld
       b. het schrijven van een verhaal aan de hand van trefwoorden
           van u
       c.  het redigeren van de tekst

Verder is het de wens elke raadsperiode een vergelijkbaar boek te laten schrijven. U begrijpt dat over een aantal raadsperioden daarmee een prachtig tijdsdocument ontstaat. Dit los van de mogelijkheid beelden uit de verhalen direct in het werk te benutten

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter