• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

 

Tijdens de Politieke Markt van 8 mei jl. is het onderwerp cultuur in de gemeenteraad ter sprake gekomen. Daarin heeft de PVV, als énige partij in de Almeerse gemeenteraad, gesteld dat kunstinstellingen waar de Almeerse burgers totaal geen behoefte aan hebben geen subsidie verdienen.

Kunstinstellingen hebben volgens de PVV in principe enkel bestaansrecht indien zij op eigen kracht financieel kunnen overleven. Alleen voor instellingen en evenementen die de Nederlandse cultuur en geschiedenis ondersteunen wil de PVV een uitzondering maken. Aanleiding van de Politieke Markt was de schaamteloze oproep van kunstinstelling Corrosia om meer van uw belastinggeld te mogen ontvangen. De door de gemeente toegezegde € 416.000 belastinggeld voor 2015 was volgens deze instelling namelijk onvoldoende om normaal te kunnen functioneren! Daarom vroeg zij schaamteloos om € 100.000 extra, meer dan een half miljoen euro, aan subsidie.

In tijd van economische crisis waarbij velen in zwaar weer zitten, zowel burgers, bedrijven als overheidsinstellingen, zou je verwachten dat deze aanvraag met kracht wordt afgewezen. De gemeente Almere heeft grote economisch problemen, waaronder een leegstand van kantoorpanden van 30% dankzij rampzalig beleid van voorgaande linkse college’s. Elke cent en zeker € 516.000 kan dan beter aan andere zaken worden besteed. Het feit dat alle overige partijen hebben gepleit voor het  blijven ondersteunen van linkse, niet-levensvatbare, subsidieslurpende instellingen zoals Corrosia, geeft al aan dat zij geen goede prioriteitenstelling hebben. In plaats van rekening te houden met de hardwerkende Almeerse burgers, kiezen zij ervoor rekening te houden met de hobbies van de linkse bestuurlijke elite.

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover