• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Voorzitter,


Er staan Almere donkere tijden te wachten. De nieuwe coalitie heeft een visieloos akkoord gepresenteerd dat een blauwdruk is voor een onveiligere stad. Belangrijke veiligheidsthema’s als structurele overlast door Marokkaanse jeugdbendes, torenhoge inbraakcijfers en straatroof worden genegeerd.

Het vorige college slaagde er niet in het tij te keren mét de inzet van impulsgelden. Nu wordt er gekozen om jaarlijks een miljoen in een elitair cultuurpotje te duwen en krijgt de veiligheid geen prioriteit meer. De veiligheid krijgt geen extra geld. Almeerders in de probleemwijken moeten het zelf maar oplossen.


Voorzitter, de PVV heeft bij de verkiezingen ook ingezet op meer banen voor Almere en is daarvoor beloond door de kiezer. Deze coalitie negeert dat kiezerssignaal volledig. Het falende beleid van de vorige wethouder wordt door deze coalitie voortgezet, verwoord met dezelfde inhoudsloze volzinnen. Het enige verschil is dat de nieuwe wethouder economie het zonder extra geld zal moeten doen terwijl er juist extra geinvesteerd zou moeten worden in het creeren van werkgelegenheid. Deze keuze zal leiden tot slechtere banencijfers, een grotere uitkeringsafhankelijkheid en zware financiele lasten voor de gemeente.


In de afgelopen jaren heeft de PVV herhaaldelijk gewaarschuwd voor de financiele gevaren in de grondvoorraad van onze stad. Er wordt nu gekozen voor het afboeken van grondwaarde. Dat is 1 van de oplossingen die de PVV heeft aangedragen. Het is echter volstrekt onduidelijk hoe de bedragen tot stand zijn gekomen en of deze maatregel de problemen afdoende aanpakt. De PVV zal daarover uitleg vragen.


Voorzitter, andermaal is een kans onbenut gelaten om Almeerse burgers en ondernemers meer directe invloed te geven bij de totstandkoming van besluiten die hen aangaan. Deze coalitie stelt ruimte te bieden voor invloed vanuit de oppositie. De PVV zal van die ruimte gebruik maken door voorstellen te doen op het gebied van directe democratie. Een initiatiefvoorstel voor de invoering van een elektronisch referendum ligt klaar en de PVV zal blijven ijveren voor meer burgerinvloed op de begroting.


De PVV zal van die ruimte ook gebruik maken om voorstellen te doen op het gebied van dierenwelzijn. Als 1 van de weinige steden ontbeert Almere beleid op dit gebied waardoor instellingen als de vogelopvang en de dierenbescherming in Almere tegen een dichte deur lopen. Dat kan en moet anders.


Voorzitter, de smaak die na lezing van het akkoord blijft hangen is zuur. Zuur omdat de echte problemen van onze stad door deze coalitie niet worden aangepakt, worden genegeerd.

De islamisering zal met deze wegkijkcoalitie blijven voorthollen met meer radicalisering en jihadgangers uit onze stad tot gevolg.  De veiligheidssituatie zal achteruit hollen en de PVV vreest voor de banen van vele Almeerders terwijl de elite zich dankzij een miljoen extra per jaar comfortabel in de theaterstoeltjes laat glijen. Dit is geen akkoord dat tot stand is gekomen door door de ogen van gewone Almeerders naar de stad te kijken. Dit is een roze brilakkoord.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover