• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Voorzitter,

Ik moet u bekennen dat het mij zwaar valt dit jaar met u over de begroting te spreken. Zwaar omdat alles in onze mooie stad overschaduwd en bedreigd wordt door een niets ontziende islamitische invasie van gelukszoekers en asieleisers. De begroting van onze stad kan niet los gezien worden van de ramp die zich op dit moment in Nederland voltrekt.

Als ik vandaag spreek over onderwijs dan heb ik het over onderwijs dat onder druk staat van de toevloed van allochtone leerlingen die onze taal niet machtig zijn en onze cultuur en tradities niet kennen.  Als ik vandaag spreek over de woningmarkt dan gaat het over Nederlanders die al jaren op een woning wachten omdat duizenden statushouders voorrang krijgen boven onze eigen mensen. Waar Almeerders al jaren vergeefs wachten op een woning blijkt er nu van alles mogelijk om het asieleisers naar de zin te maken.

Als ik spreek over de zorg dan gaat het over Nederlanders die krom liggen om de torenhoge zorgpremies te betalen terwijl die premie voor nieuwkomers door de overheid wordt betaald. En als ik spreek over cultuur dan gaat het wat de Partij voor de Vrijheid betreft over onze westerse cultuur die in steeds grotere mate wordt bedreigd door de islamisering van ons land en onze stad.

En vz, als ik het heb over onze stad dan heb ik het over haar inwoners waarvan de Nederlanders in een steeds groter tempo worden vervangen door de kwartiermakers van een islamitisch kalifaat.

Het zal steeds erger worden. Duizenden immigranten komen iedere week ons land binnen. En zolang onze laffe regering de grenzen niet sluit zullen ze blijven komen. De lokroep van gratis huizen, gratis zorg en uitkeringen die hoger zijn dan wat men in het eigen land kan verdienen klinkt te luid.

Een deel  van hen zal zijn weg naar Almere vinden voorzitter. Een niet onaanzienlijk deel. Flevoland en Almere zijn koplopers als het gaat om de huisvesting van niet westerse allochtonen en hun aandeel groeit in onze provincie en stad het hardst. Toch zwijgt de begroting in alle toonaarden over de effecten van de aanzwellende vloedgolf aan gelukszoekers. Die effecten zijn er echter wel. Grotere uitkeringsafhankelijkheid, kosten voor begeleiding en integratie, een hoger beroep op het gemeentelijk zorgsysteem, kwijtschelding van gemeentelijke lasten, grotere zorgen over veiligheid. Maar ook de in deze raad aangenomen motie om actief op zoek te gaan naar panden en die geschikt te maken voor opvang of huisvesting kost geld. Wat er nu in ons land gebeurt zal in de komende jaren enorme gevolgen hebben voor alle gemeentelijke begrotingen in ons land. Maar het enige dat deze begroting zegt over asielzoekers is dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor inschrijving  in de basisregistratie. De voorliggende begroting is om die reden al niet gebaseerd op een realistische toekomstverwachting.

Voorzitter, Almere heeft grote problemen met de huisvesting van statushouders. De begroting stelt dat daaraan de grootste aandacht moet worden besteed. De PVV is het daarmee oneens. De grootste aandacht moet uitgaan naar de huisvesting van onze eigen burgers, naar de zorg voor onze eigen ouderen. Wij stellen dan ook voor om in Almere de voorrang voor de huisvesting van statushouders te schrappen. Een aangenomen motie in de Tweede Kamer heeft dit mogelijk gemaakt en ik hoor graag van het college over de invulling daarvan.

Vz, het college stelt voor om het onderhoud van de stad op het laagst aanvaardbare pitje te stellen. Onderhoud aan wegen, fietspaden en bruggen wordt alleen bij hoge nood gedaan en waar het kan zullen bruggen verdwijnen. De PVV ziet nu reeds in de aanhoudende kaalslag van bomen in de stad en in de wijken de gevolgen van de bezuinigingswoede. Vz, dat kan echt anders. De stad is van iedereen klinkt het altijd maar op die stad van iedereen wordt nu keihard bezuinigd terwijl het elitaire cultuurkindje van de wethouder cultuur buiten schot blijft. De PVV is van mening dat de coalitieafspraak heroverwogen moet worden. Het onderhoud aan de openbare ruimte heeft wat de PVV betreft hogere prioriteit dan zaken als de Almere Verhalen, opleidingsorkesten en amateurtoneel. Om over de  miljoenenverbouwing van de kunstlinie nog maar te zwijgen.

Tegenover die kaalslag op de openbare ruimte staan stijgende lokale heffingen met als uitschieter de afvalstoffenheffing. Een Almeers huishouden betaalde in 2014 € 306,- en gaat in 2016 bijna € 319,- betalen. Mijn afval maakt winst? aanmehoela! Dit laat zien dat al die duurzaamheid opgetuigd met afvalpolitie die rode en gele kaarten uitdeelt de mensen bakken met geld kost. De conclusie is dus dat de burgers in onze stad meer betalen voor het onderhoud maar er minder voor krijgen. Dat klopt niet. Het heilige cultuurhuisje moet omver. En als het college dat niet wil moet het de Floriade heroverwegen. Wat de PVV betreft waren de meest wijze woorden van Wethouder Mulder in zijn afscheidsinterview te horen. “We kunnen het nog afblazen”.

Vz, Als deze begroting 1 ding aantoont is dat onze stad geen grammetje vet meer aan de botten heeft. Maar gek genoeg is dat niet wat mijn fractie de grootste zorgen baart. Steeds duidelijker wordt dat de overgave van onze soevereiniteit aan het Brusselse EU dictatorschap betekent dat we steeds minder invloed kunnen uitoefenen op onze eigen begroting. Burgers worden niet meer gehoord omdat we Brussel geen nee mogen verkopen. We komen steeds meer buiten spel te staan. Het einde van de democratie is in zicht.

Verkiezingsfilm

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @GraafdeMachiel: Decennia integratiebeleid bracht ons: islamisering, rovende asieleisers, Turkenfraude, kopschoppers, grensrechterkiller…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Immigratierecords worden opnieuw gebroken. En Rutte3 wil in december een mondiaal immigratiepact tekenen in Marokko w…

by Toon van Dijk

 

twitter