• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Voorzitter,

Op 28 mei 2015 nam deze raad unaniem een motie aan waarin de raad uitspreekt dat het de taak van een burgemeester is alles in het werk te stellen om de komst van onverdraagzame, salafistische predikers te voorkomen en dat de komst van deze predikers en ronselaars een bedreiging vormt voor de eenheid van de Almeerse samenleving.

De herhaalde komst van islamitische haatpredikers vormde de aanleiding voor deze door de PVV ingediende motie.

Vz, als de raad uitspreekt dat de komst van dit soort islamistische haatpredikers een bedreiging vormt voor de Almeerse samenleving, dan is dat een helder en duidelijk kader waar de burgemeester rekening mee te houden heeft. Op het moment dat door een salafistische organisatie wordt aangekondigd dat haatsjeik Al-Haddad is uitgenodigd om in Almere te spreken, dan treedt dat kader in werking. Dat het hier gaat om een onverdraagzame salafistische prediker is evident. Bij uitspraken dat Joden afstammen van varkens en apen, dat ex-moslims mogen worden geëxecuteerd, daarbij past geen andere kwalificatie. Dat geldt ook voor het goedkeuren van zelfmoordaanslagen en het slaan van je vrouw of het aanbevelen van het besnijden van jonge meisjes. Dat soort idioten vz, wil de raad niet in Almere zien.

Vz, met de beslissing om de komst en het spreken van Al-Haddad in Almere toe te staan heeft de burgemeester de wens van de raad genegeerd. Dat valt niet goed te praten. Hierdoor heeft een homofobe antisemiet in Almere een podium gekregen. En is de rode loper uitgelegd voor zelfverklaarde salafisten.

Deze salafisten kunnen Europese samenlevingen in een burgeroorlog storten. Het gaat hier om een ideologie die op den duur de samenleving uit elkaar kan drijven. Dit is wat professor Afshin Ellian zegt over het salafisme en de reden waarom hij - terecht- pleit voor een verbod op deze oorlogszuchtige islamitische ideologie. In het salafisme woekert de islam van dood, verderf, slavernij en verkrachtingen. Van geweld, overdraagzaamheid, haat en onthoofdingen. De islam die IS ons dagelijks vanuit hun barbaarse kalifaat laat zien. Het is de voedingsbodem van alle aanslagen die Europa teisteren.

Vz, deze raad heeft dat gevaar onderkend en om die reden ook uitgesproken dat salafistische predikers hier niet welkom zijn. De reden dat we, terecht, hebben gezegd dat de komst van deze predikers een gevaar vormt voor de eenheid van de Almeerse samenleving. Met die uitspraak heeft deze raad de burgemeester handvatten gegeven om op te treden. Om de grenzen van zijn bevoegdheden op te zoeken en om de eenheid van de Almeerse samenleving te bewaken. Hij heeft dat nagelaten vz, en dat is in de ogen van de PVV een onvergeeflijke fout. Om die reden zegt mijn fractie het vertrouwen in deze burgemeester op.

Verkiezingsfilm

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

 

twitter