• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

De PVV heeft vragen gesteld n.a.v. het geplande bezoek van Qari Shahid aan de Almeerse Al-Raza moskee.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

RAAD 2016

Datum: 29 april 2016

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: PVV

Onderwerp : Qari Shahid naar Almere

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het u bekend dat de Pakistaanse, islamitische artiest Qari Shahid op 13 mei 2016 een optreden verzorgt bij de Almeerse Al-Raza moskee?

2. Bent u het met de PVV eens dat het volstrekt ongewenst is dat een bewonderaar van een islamitische terrorist optredens verzorgt in onze stad?

3. Gaat u met het bestuur van de moskee in gesprek om te laten weten dat dat Almere niet gediend is van radicaal-islamitische haatzaaiers en gaat u het bestuur adviseren de uitnodiging aan deze man in te trekken? Zo nee, waarom niet?

4. Begint het u inmiddels te dagen dat de Almeerse moskeeën broeinesten van extremistisch-islamitisch gedachtengoed zijn waar haat tegen het vrije woord en het vrije westen wordt gepredikt en wat gaat u daaraan doen? 

Qari Shahid is een Pakistaans-islamitische artiest die lofdichten op Mohammed voordraagt (zgn Na’at of nasheed in het Arabisch). Shahid heeft ook een eerbetoon aan Mumtaz Qadri geschreven en afficheert zichzelf met de slogan “I am Mumtaz Qadri”. Op internet zijn meerdere clips te vinden waarin Shahid de moord door Mumtaz Qadri verheerlijkt.

Mumtaz Qadri is een Pakistaanse terrorist die in 2011 de gouverneur van de Punjabi provincie ,Salman Taseer, vermoordde omdat de gouverneur het opnam voor een christelijke vrouw die er van beschuldigd werd de koran  te hebben ontheiligd. Taseer streed ook voor versoepeling van wetten tegen het beledigen van islam en koran.  Qadri is in Pakistan ter dood veroordeeld en werd in februari van dit jaar opgehangen. Qadri wordt door veel moslims als martelaar gezien omdat hij gestreden zou hebben tegen belediging van de islam

De PVV acht het hoogst onwenselijk dat iemand die deze veroordeelde terrorist  op een voetstuk plaatst en deze moordenaar in liederen bewierookt in Almere dit extremisme bij moslims komt aanwakkeren. 

Toon van Dijk

PVV

Verkiezingsfilm

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

 

twitter