• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

 

OPINIE Annette Raijer (PVV): Goede visie jeugdzorg Almere ontbreekt
19 januari 2024 Robert Mienstra

De Jeugdzorg in Almere staat voor grote uitdagingen. Steeds meer kinderen/jongeren met complexe problemen maken gebruik van de jeugdzorg, waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan, mede door een nijpend personeelstekort binnen de jeugdzorg. De gemeente moet steeds vaker bij plussen qua financiën, maar dit heeft weinig effect gehad op de kwaliteit, en problemen met de wachtlijsten worden er niet mee opgelost.

Inzetten op preventie heeft weinig impact op zware problematiek. Er is een overmatige nadruk op preventie, waarbij de beoogde vermindering van doorstroming naar intensieve zorg nauwelijks merkbaar is. Sterker nog, vroegtijdige signalering leidt in sommige gevallen tot onnodige doorverwijzingen, wat direct invloed heeft op de wachtlijst. Een preventieve aanpak voor ernstige gevallen is daarbij niet empirisch onderbouwd.

Een doeltreffender aanpak begint met de herziening van het huidige, vrij complexe systeem. Als de jeugdzorg niet goed functioneert, wordt er vaak ad-hoc oplossingen bedacht om alle jongeren te ondersteunen of te voorkomen dat ze de jeugdzorg ingaan. Wanneer kinderen met jeugdzorg te maken krijgen, dienen heldere doelen gesteld te worden voor de noodzaak, behandeling en de duur ervan.

Er wordt in Almere flink ingezet op normaliseren, waarbij de kernvraag is: “Wat is normaal?” en met de onderliggende vraag of een kind nog wel kind mag zijn. Zolang deze vraag niet duidelijk beantwoord is, wordt normaliseren erg lastig. Om een goed zorgstelsel voor de jeugdzorg te ontwikkelen, is het van belang een goede visie te hebben over de jeugdzorg, en helaas ontbreekt deze in Almere!

Momenteel werken vijf partijen (PVV, D66, Leefbaar Almere, VVD en PVDA- red.) gezamenlijk aan een initiatiefvoorstel om de jeugdzorg kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig te maken. Dit initiatief biedt een lichtpuntje door daadkrachtige samenwerking tussen oppositie- en coalitiepartijen, wat zal resulteren in heldere keuzes. Zo wordt voor de inwoners van Almere duidelijk wat wel en wat niet meer haalbaar is.

Bron:https://omroepalmere.nl/2024/01/opinie-annette-raijer-pvv-goede-visie-jeugdzorg-almere-ontbreekt/

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover