• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

Voorzitter,

De PVV is blij dat het met de economie beter gaat en dat Almere daarvan een graantje meepikt. Dat effect zou veel groter kunnen zijn indien niet miljoenen aan belastinggeld verbrast zouden worden aan de Floriade maar aan een structurele verbetering van de lokale economie en werkgelegenheid. Uit de nieuwe risicoanalyse blijkt dat de risico’s van het Floriade evenement te laag zijn ingeschat. Dit bleek ook al uit het onderzoek dat in opdracht van de PVV door Rebel is uitgevoerd. Bij de volgende voortgangsbespreking over de Floriade wenst de PVV te vernemen hoe het college hierop reageert.

Omwonenden van de Abou Bakr Assadik moskee in Almere Stad zijn nog steeds woedend over de parkeerchaos en vroege gebedsoproep van afgelopen vrijdag. Het was Suikerfeest, het einde van de Ramadan.

Volgens een aantal bewoners van de Staatsliedenwijk werden gelovigen vanaf zonsopgang, om kwart over vijf, ruw gewekt door de zogenoemde: 'adhan'. Via luidsprekers wordt er opgeroepen tot gebed. "Ik werd er wakker van en heb geen oog meer dichtgedaan, volgens mij mag dit helemaal niet", zegt een buurtbewoner.

Voorzitter,

Dit kon natuurlijk niet goed gaan. De VVD in een coalitie met louter linkse partijen. Dat moest wel uitdraaien op een akkoord waar niets meer van het verkiezingsprogramma van de VVD in is terug te vinden. In het voorwoord van het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat men zorgvuldig met de gemeentelijke financiën zal omgaan. Uit het akkoord blijkt echter dat het grote linkse potverteren is begonnen. “Onze ambities reiken verder dan de beschikbare middelen” heet dat dan. In gewoon Nederlands is dat “we hebben geen geld voor deze plannen”. Deze coalitie gaat gokken op een voortgaande economische groei die allesbehalve zeker is.

De PVV in Almere pleit voor cameratoezicht bij gedenkplaatsen in Almere. Aanleiding zijn recentelijke vernielingen in het Luierpark en in de Vlindertuin.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de incidenten en wil van het college weten of zij bereid is om een vorm van permanent toezicht te regelen als camera's.

Ook wil de partij weten of het college de opsporing van de daders een hoge prioriteit heeft en hoe er invulling wordt gegeven aan de opsporing van de daders.

Naar aanleiding van de publicatie in het NRC heeft de PVV wederom vragen gesteld over de financiering van de moskee in Almere Buiten.

Lees hier de schriftelijke vragen

 

De PVV in Almere heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onveilige situatie in de Oostvaarderskliniek.

Maandagochtend publiceerde NRC een artikel over de Oostvaarderskliniek waarin stond dat drugs en incidenten in de Almeerse tbs-kliniek voor een onveilige situatie zorgen. 

Gesprekken die met patiënten werden gevoerd zouden dat bevestigen, ook zou personeel geen grip op de situatie hebben en zou er een angstcultuur heersen onder het personeel.

Maandag 26 maart 2018, zal de raad in Almere een extra raadsvergadering houden op verzoek van een aantal politieke partijen. Agendapunt is het Raadsvoorstel Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark Pampus. De PVV heeft tijdens eerdere behandelingen al aangegeven dat het hele proces rondom het windpark een dikke onvoldoende verdiend. De raad wordt op dit moment informatie onthouden, door het niet beschikbaar stellen van de (anterieure) exploitatieovereenkomst. Ook het participatie- en communicatieplan zal pas beschikbaar worden gesteld, nadat de raad een besluit heeft genomen. Door de raad geen openheid van zaken te geven, wordt het budgetrecht van de raad aangetast. De PVV fractie heeft om een aantal redenen moties en amendementen ingediend.

'Ik heb vanochtend gesproken met Gregor en ben onder de indruk geraakt van zijn initiatief. De PVV ijvert al jaren voor een buitenzwembad en we roepen iedereen op het initiatief van Gregor te steunen" zegt Toon van Dijk. "Met een mooie verkiezingsuitslag kunnen we hopelijk snel met de plannen van Gregor aan de slag."

Gregor Stam: "ik heb anderhalf uur met Van Dijk gesproken. Ik vind het fantastisch dat de PVV mijn idee ondersteunt en ik hoop dat andere partijen dat ook gaan doen zodat het zwembad er eindelijk komt. ALmere verdient dat."

Teken de petitie van Gregor op: https://openluchtzwembadalmere.petities.nl

 

Voor de PVV is bij de keuze om dit onderzoek te laten uitvoeren de deskundigheid en onafhankelijkheid van het in te schakelen bureau van groot belang geweest. Om die reden is er ook een begeleidingscommissie ingesteld waarin naast ikzelf, De heer Pruim en mevrouw Baan namens de griffie en de heer Wieger Apperloo (voorheen AT Osborne) als extern deskundige plaats hadden. Willem Boutkan heeft professioneel een onderzoeksachtergrond en is is namens de PVV aangeschoven bij de besprekingen.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @BNR: Uit interne berichten die BNR in handen heeft blijkt dat topambtenaar Marjan Hammersma meerdere adviezen naast zich neerlegde rond…

by Toon van Dijk

 

twitter