Onlangs werd bekend dat aan de vereniging Omar Ibn Al-Khattab de vergunning werd verleend om met de bouw van de moskee in Almere Buiten te beginnen. De PVV heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor het anti-westerse, extremistische karakter van deze vereniging en dat blijkt terecht.

Tijdens het overleg tussen fractievoorzitters en presidium schaarde een meerderheid van de fracties zich achter het voorstel van de PVV om het in Almere mogelijk te maken voor raadsleden om het college mondeling te bevragen. Het voorstel zal nu verder worden uitgewerkt. Volgens de PVV is het een extra mogelijkheid voor de raad om het college aan de tand te voelen en is deze manier een stuk sneller en levendiger dan het stellen van schriftelijke vragen. 

Opnieuw stelt de PVV de gang van zaken rondom de duurzaamheidswinkel aan de kaak. De fractieleden Van Dijk en Gommers hebben opheldering aan het college gevraagd over meerdere externen die bij het project betrokken zouden zijn geweest in 2011. Ook wil de PVV graag weten of mevrouw Vera Dam ook in 2012 namens Natuur en Milieu Flevoland haar netje weer uitgooit in de Almeerse subsidievijver.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter