De PVV fractie in Almere vindt het ronduit belachelijk dat het gemeentebestuur nu al kiest voor een randstadprovincie. Dit tekent de ondemocratische houding van dit college. Voor de PVV is het bijzonder belangrijk om te weten wat de inwoners van Almere en Flevoland hier van vinden. De PVV gaat dan ook onder geen beding akkoord met een van boven opgelegde integratie in een megaprovincie. 'De mening van de inwoners van Almere en Flevoland is voor ons zeer belangrijk en zij horen de kans te krijgen zich in een referendum uit te spreken over deze plannen', aldus Toon van Dijk namens de Almeerse PVV-fractie. 

Afgelopen donderdag, 22 Sept 2011, heeft wethouder Duivesteijn weer de loftrompet gestoken over die vreselijke Almere Principles en de duurzaamheidswaanzin van Almere. De PVV heeft hier een aantal specifieke vragen over gesteld met als doel duidelijk te krijgen wat al die duurzaamheidspolitiek Almere nu echt heeft opgeleverd, in termen van besparingen, extra banen, economische ontwikkeling of betere infrastructuur. En vooral wat heeft het allemaal gekost, daar Henk & Ingrid wel de kosten ervan mogen betalen! Zoals gewoonlijk was het antwoord van wethouder Duivesteijn lang maar nietszeggend en het lijkt er dus op dat de wethouder gewoon niet weet welk prijskaartje er voor de gemiddelde Almeerder aan al die principes van hem hangt.

De PVV fractie heeft het presidium en de fractievoorzitters van de overige raadsfracties laten weten dat de PVV prijs stelt op een openbare behandeling van de presentatie van de plannen voor een IJmeerlijn op de Politieke Markt van morgen, 22 september 2011. Geheimhouding is alleen dan nodig als er Almeerse belangen in het spel zijn die bij een openbare behandeling geschaad kunnen worden. Voorzover de PVV-fractie kan overzien is dat hier totaal niet aan de orde. Wethouder Duivesteijn heeft verzocht om geheimhouding omdat de volgende dag de plannen aan de pers worden gepresenteerd. Wat de PVV fractie betreft is een persmomentje van de wethouder geen reden voor geheimpjes en dienen Almeerders gewoon op de Politieke Markt of via de computer de presentatie te kunnen volgen. De PVV heeft dan ook verzocht om de vergadering openbaar te beginnen zodat de discussie over de vraag of de presentatie van de wethouder achter gesloten deuren moet plaatsvinden in ieder geval wel door iedereen kan worden gevolgd. Het agendavoorstel van het college vindt u hier.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter